ORGANIZACIJA DELA IN PROTOKOL RAVNANJA STARŠEV PRI VSTOPU V VRTEC (z dnem 18. 5. 2020)

Spoštovani starši!

obveščamo vas, da bo zaradi manjšega števila prisotnih otrok in organizacije dela v mesecu maju odprta le ena enota vrtca, in sicer enota Vrtec Dekani.

Vzgojno-izobraževalno delo bo potekalo v manjših skupinah otrok, in sicer bo v prvem starostnem obdobju do 8 otrok, v drugem starostnem obdobju pa do 10 otrok v skupini. Potekalo bo v igralnicah vrtca in učilnicah prvega razreda, ki jih bomo prilagodili za potrebe vrtca.

Okvirna razporeditev po igralnicah v tednu od 18. 5. 2020 do 22. 5. 2020:

 • Igralnici Polžki in Čebelice – otroci skupin Polžki, Sovice in Metulji
 • Igralnica Pikapolonice – otroci skupin Čebelice in Ribice
 • Učilnica 1. a in 1. b – otroci skupin Pikapolonice in Muce

Ob prihodu v vrtec vas bo strokovni delavec, ki bo pri vhodu, usmeril v pravo igralnico, kjer bodo otroka pričakale vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic.

PRVI PRIHOD OTROKA V VRTEC

 • Pred prvim prihodom otroka v vrtec morate starši vrtcu sporočiti, da boste otroka ponovno pripeljali v vrtec (za teden od 18. 5. 2020 do 22. 5. 2020 ste otroke že prijavili).
 • Obrazec za prijavo otroka bo na spletni strani vrtca. Starši boste morali za prijavo otroka v posameznem tednu obrazec izpolniti v začetku predhodnega tedna (npr. do torka, 19. 5. 2020, za prisotnost otroka v tednu od 25. 5. 2020 do 29. 5. 2020).
 • V vrtec lahko pridejo le otroci, ki so zdravi. Starši morate pred prvim vstopom otroka v vrtec izpolniti izjavo staršev. Izjavo lahko predhodno posredujete otrokovi vzgojiteljici po e-pošti ali jo ob prvem prihodu otroka prinesete v vrtec.

PRIHOD OTROKA V VRTEC IN ODHOD DOMOV

 • V območje vrtca lahko vstopate le zdravi. Ob vstopu v vrtec morate nositi zaščitno masko in si morate razkužiti roke (otrokom po navodilih NIJZ ne razkužujemo rok).
 • V območju in prostorih vrtca upoštevajte splošne preventivne ukrepe, in sicer ohranjajte potrebno medsebojno razdaljo (1,5 – 2 metra), izogibajte se pozdravljanju z dotikanjem, upoštevajte pravilno higieno kašljanja in kihanja.
 • V vrtec naj otroka pripelje eden od staršev oziroma oseba iz istega gospodinjstva.
 • Prihod otrok v vrtec bo možen do 8.30. Otroke, ki bodo domov odhajali po kosilu, lahko starši pridete iskat v času od 12.30 do 13.30. Otroke, ki bodo domov odhajali po spanju, pa lahko starši pridete iskat v času od 15.00 do 16.30. Ves preostali čas bodo vhodna vrata vrtca zaklenjena.
 • Otroka vedno pripeljite in ga pridite iskat ob uri, ki ste jo starši zapisali kot uro prihoda v vrtec oziroma odhoda domov. Posamezne igralnice se bodo namreč odpirale in zapirale glede na ure prihoda in odhoda, ki ste jih starši navedli.
 • Odprt bo samo eno vhod v vrtec. Če bo za vstop v vrtec potrebno počakati, tudi na zunanjih površinah upoštevajte priporočeno medsebojno razdaljo od 1,5 do 2 m.
 • Pri vratih vas bo pričakal delavec vrtca, ki vas bo po potrebi usmeril v ustrezno igralnico. Delavec pri vhodu bo skrbel, da bo v prostorih vrtca hkrati le nekaj staršev in otrok. Starši se boste pri vhodu izmenjali (toliko, kot jih vrtec zapusti, toliko jih lahko vstopi).
 • Starši otroka pripeljite ob uri, ki ste jo navedli kot uro prihoda. Po vstopu se odpravite v garderobo svojega otroka, kjer se otrok preobuje. Pospremite ga do vrat igralnice, kjer ga prevzame strokovna delavka. Stavbo zapustite po najkrajši možni poti in se ne zadržujte na hodnikih vrtca.
 • Starši pridite po otroka ob uri, ki ste jo navedli kot uro odhoda. Pojdite do igralnice, kjer se nahaja vaš otrok. Strokovna delavka vam bo predala otroka. Otrok se v garderobi preobuje. Stavbo zapustite po najkrajši možni poti. Čakanje in posedanje po garderobah vrtca je prepovedano.
 • Prepovedano je prinašanje hrane v vrtec pri prihodu otroka ali ob odhodu domov.
 • Prepovedano je prinašanje igrač ali knjigic od doma. Izjema so dude in ninice, ki jih ob prihodu izročite strokovni delavki. Dudo prinesite v škatlici, označeni z imenom otroka. Ninico pa prinesite vrečki (večji škatli), označeni z imenom otroka, saj jo bo otrok lahko imel le v času počitka.

 VSTOPANJE V PROSTORE VRTCA ZA UREJANJE DOKUMENTACIJE

 • Kar je možno, starši uredite telefonsko ali preko e-pošte. V kolikor to ni mogoče, svoj prihod v vrtec najavite po telefonu ali e-pošti in pridite v vrtec ob dogovorjeni uri. Pri vstopu v vrtec morate nositi zaščitno masko in si razkužiti roke.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in upoštevanje napisanih navodil.

Lep pozdrav.

Ravnateljica in strokovne delavke vrtca