Spoštovani starši,

obveščamo vas, da smo dne 28. 5. 2020 prejeli okrožnico ministrstva in dopis NIJZ o nadaljnjem sproščanju ukrepov na področju predšolskega varstva. Ocenjeno je bilo, da je možno nadaljnje postopno odpiranje ob vzdrževanju določenih ukrepov in skrbnem spremljanju stanja.

V mesecu juniju (do petka, 26. 6. 2020) bosta odprti obe enoti Vrtca pri Osnovni šoli Dekani – enota Dekani in enota Rižana. 

Vzgojno-izobraževalno delo ne bo več potekalo v manjših skupinah otrok.

PRVI PRIHOD OTROKA V VRTEC

 • V vrtec se lahko vrne le ZDRAV otrok, ki v zadnjih 14 dneh:
  • ni imel kateregakoli od naslednjih simptomov/znakov: povišana telesna temperatura, kašelj, glavobol, slabo počutje, boleče žrelo, nahod, težko dihanje (občutek pomanjkanja zraka), driska oz. je bil v tem obdobju zdrav
  • ni bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2.
 • Pred prvim prihodom otroka v vrtec morate starši vrtcu sporočiti, da boste otroka ponovno pripeljali v vrtec.
 • Starši morate pred prvim vstopom otroka v vrtec izpolniti IZJAVO STARŠEV. Izjavo lahko posredujete na e-naslov valentina.opatic@os-dekani.si ali jo ob prvem prihodu otroka prinesete v vrtec.
 • Starši spremljate zdravstveno stanje otroka in v primeru, da zboli, obvestite vrtec in otroka ne pripeljete v vrtec.

PRIHOD OTROKA V VRTEC IN ODHOD DOMOV

 • V območje vrtca lahko vstopate le zdravi.
 • Priporočljivo je, da ob vstopu v vrtec starši nosite zaščitno masko, saj v vrtcu morda ne boste mogli ohranjati potrebne medsebojne razdalje.
 • Ob vstopu v vrtec si starši razkužite roke (otrokom rok ne razkužujemo).
 • V območju in prostorih vrtca upoštevajte splošne preventivne ukrepe, in sicer ohranjajte potrebno medsebojno razdaljo (1,5 – 2 metra), izogibajte se pozdravljanju z dotikanjem, upoštevajte pravilno higieno kašljanja in kihanja.
 • V vrtec naj otroka pripelje eden od staršev oziroma oseba iz istega gospodinjstva.
 • Otroka starši pripeljete in ga pridete iskat v igralnico njegove skupine.
 • Otrok naj v vrtec pride do 8.30. Otroke, ki bodo domov odhajali po kosilu, lahko starši pridete iskat v času od 12.30 do 13.30. Otroke, ki bodo domov odhajali po spanju, pa lahko starši pridete iskat v času od 15.00 do 16.30.
 • Otroka vedno pripeljite in ga pridite iskat ob uri, ki ste jo starši zapisali kot uro prihoda v vrtec oziroma odhoda domov. Posamezne igralnice se bodo namreč odpirale in zapirale glede na ure prihoda in odhoda, ki ste jih starši navedli.
 • Starši otroka pripeljite ob uri, ki ste jo navedli kot uro prihoda. Po vstopu se odpravite v garderobo svojega otroka, kjer se otrok preobuje. Pospremite ga do vrat igralnice, kjer ga prevzame strokovna delavka. Stavbo zapustite po najkrajši možni poti in se ne zadržujte na hodnikih vrtca.
 • Starši pridite po otroka ob uri, ki ste jo navedli kot uro odhoda. Pojdite do igralnice, kjer se nahaja vaš otrok. Strokovna delavka vam bo predala otroka. Otrok se v garderobi preobuje. Stavbo zapustite po najkrajši možni poti.
 • Čakanje in posedanje po garderobah vrtca je prepovedano.
 • Prepovedano je prinašanje hrane v vrtec pri prihodu otroka ali ob odhodu domov.
 • Prepovedano je prinašanje igrač ali knjigic od doma. Izjema so dude in ninice, ki jih ob prihodu izročite strokovni delavki. Dudo prinesite v škatlici, označeni z imenom otroka. Ninico pa prinesite vrečki (večji škatli), označeni z imenom otroka, saj jo bo otrok lahko imel le v času počitka.

VSTOPANJE V PROSTORE VRTCA ZA UREJANJE DOKUMENTACIJE

 • Kar je možno, starši uredite telefonsko ali preko e-pošte. V kolikor to ni mogoče, svoj prihod v vrtec najavite po telefonu ali e-pošti in pridite v vrtec ob dogovorjeni uri. Priporočljivo je, da ob vstopu v vrtec nosite zaščitno masko in si razkužite roke.

OPROSTITEV PLAČILA VRTCA

Vlada Republike Slovenije je Državnemu zboru RS predložila že tretji interventni zakon – Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije Covid-19 (ZIUOOPE), v katerem je med drugim predvidena tudi oprostitev plačila staršev za vrtec, katerih otroci od 18. 5. do 30. 6. 2020 ne bodo obiskovali vrtca (79. člen predloga zakona).

DELU V VRTCU V POLETNIH MESECIH

Med poletnimi počitnicami bosta zaradi vzdrževalnih del enoti vrtca izmenično zaprti, in sicer:

 • vrtec Dekani bo zaprt od 27. julija 2020 do 21. avgusta 2020
 • vrtec Rižana bo zaprt od 29. junija 2020 do 24. julija 2020.

V času, ko bo zaprta ena enota vrtca, bo varstvo organizirano v drugi enoti vrtca (julija v vrtcu Dekani in avgusta v vrtcu Rižana).

Prosimo vas, da glede prisotnosti otroka v vrtcu v poletnem času (od 29. 6. 2020 dalje) izpolnite obrazec in ga vrnete v vrtec do ponedeljka, 15. 6. 2020.

Otroke, ki se bodo v septembru vpisali v osnovno šolo, lahko starši glede na vaše potrebe iz vrtca izpišete že pred 31. 8. 2020 (izpisnica).

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in upoštevanje napisanih navodil.

 

Lep pozdrav.

Ravnateljica Eneja Rožanec in strokovne delavke