Centralni čakalni seznam za šolsko leto 2020/2021 z dne 13.7.2020