DELO V VRTCU OD 1. 9. 2020 DALJE

Spoštovani starši,

veseli nas, da bomo v šolsko leto 2020/2021 vstopili skupaj – v vrtcu. Vzgojno-izobraževalno delo v vrtcu bo potekalo ob upoštevanju priporočil pristojnih inštitucij, ki so pomembna za zagotavljanje varstva in zdravja vseh, otrok in odraslih. S skupnimi močmi želimo za otroke ustvarjati varno, toplo in spodbudno okolje.

Starši otrok novincev, ki s septembrom prvič vstopajo v naš vrtec, ste bili s strani otrokove vzgojiteljice že vabljeni na individualne pogovorne urice, kjer ste se dogovorili o uvajanju vašega otroka v vrtec. Uvajanje bo potekalo postopno, v dogovoru staršev in vzgojiteljice, ter ob hkratnem upoštevanju higienskih priporočil. Starši vstopate v igralnico z zaščitno masko. Pred vstopom v igralnico se preobujete v copate. Zadržujete se večinoma na enem mestu. Starši vzdržujete primerno medsebojno razdaljo z ostalimi starši in otroki. Ob vstopu v vrtec prinesete podpisano izjavo, da je otrok zdrav in ni imel stikov z obolelimi osebami (izjave bodo na voljo tudi v vrtcu pri vzgojiteljici).

Po počitnicah pa se v vrtec ponovno vračajo tudi otroci, ki so že vključeni v naš vrtec. Vzgojiteljice so vsem otrokom poslane vabila za prvi vrtčevski dan. V vabilu je zapisano, v katero skupino bo otrok vključen in kateri bosta njegovi vzgojiteljici. V kolikor vabila do ponedeljka ne prejmete, lahko za informacije pokličete v enoto vrtca, ki jo otrok obiskuje. Če se vaš otrok v vrtec vrača po odsotnosti (v zadnjem tednu avgusta ni bil prisoten v vrtcu), vas prosimo, da s seboj prinesete podpisano izjavo, da je otrok zdrav in ni imel stikov z obolelimi osebami (izjave bodo na voljo tudi v vrtcu pri vzgojiteljici).

Spoštovani starši, prosimo vas, da spoštujete higienska priporočila in druge ukrepe, ki so pomembni, da ohranjanje zdravega, varnega okolja za vse nas. Prosimo vas tudi, da ob pojavu suma na okužbo ali ob morebitni potrditvi okužbe primerno ukrepate in nas o tem nemudoma obvestite. Spodaj navajamo nekaj najpomembnejših priporočil in ukrepov:

  • V vrtec lahko prihajajo le zdravi otroci in odrasli.
  • Starši vstopate v vrtec z zaščitno masko in si razkužite roke.
  • V območju in prostorih vrtca upoštevate splošne preventivne ukrepe, in sicer ohranjate potrebno medsebojno razdaljo (1,5 – 2 metra), se izogibate pozdravljanju z dotikanjem in upoštevate pravilno higieno kašljanja in kihanja.
  • Ob prihodu in odhodu otrok iz vrtca se starši ne zadržujete na hodnikih vrtca. Čakanje in posedanje po garderobah vrtca ni dovoljeno.
  • Prepovedano je prinašanje hrane pri prihodu otroka v vrtec.
  • Prepovedano je prinašanje igrač ali knjigic od doma. Izjema so dude in ninice, ki jih starši ob prihodu izročijo strokovni delavki.
  • Kar je možno, starši uredite telefonsko ali preko e-pošte. V kolikor to ni mogoče, svoj prihod v vrtec najavite. Če starši potrebujete individualen pogovor s strokovnimi delavci vrtca, pri tem upoštevate higienska priporočila.

Ob morebitni spremembi epidemiološke slike in drugačnih ukrepih vas bomo o vsem sprotno obveščali, zato spremljajte našo spletno stran in oglasne deske v vrtcu.

Zahvaljujemo se vam za vašo pomoč in sodelovanje. Želimo si, da bi se vsi otroci v našem vrtcu počutili varni in sprejeti ter da bi z radovednostjo stopali novim izkušnjam naproti.

Kolektiv Vrtca pri OŠ Dekani