Praznovanje rojstnega dne s prijatelji v vrtcu je za otroka gotovo poseben dogodek.

V šolskem letu 2020/2021 si želimo, da bi se na ta dan slavljencu pričaralo zanimivo dogajanje, katerega si bo otrok zapomnil predvsem po druženju s sovrstniki in njemu najljubših dejavnostih. Želimo si, da bi bil ta dan v ospredju slavljenec, poudarek pa naj bo na dogodku samem. Naš cilj je v otrocih vzbuditi čim več prijetnih občutkov in jim pričarati praznično vzdušje na drugačen način, predvsem preko  aktivnosti, ki bodo za slavljenca nekaj posebnega, nepozabnega.

V želji, da je tudi praznovanje rojstnih dni v vrtcu priložnost za krepitev zdravja otrok, smo si v vrtcu zadali cilj, da bomo praznovali rojstni dan otrok brez hrane, ki jo otroci prinesejo od doma.

Verjamemo, da lahko posebne trenutke v tem šolskem letu praznujemo tudi na drugačne načine. Vzgojiteljice se bodo potrudile, da bi pripravile različne aktivnosti, pri katerih bodo otroci prav tako uživali in se počutili sprejete. Otroci se bodo pri tem zabavali in še bolj spoznavali, predvsem pa bo v ospredju njihova varnost in zdravje.

Pri naši odločitvi smo sledili Smernicam zdravega prehranjevanja v vzgojno – izobraževalnih ustanovah ter smernicam NIJZ:

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/prehrana_v_vrtcu.pdf