SKUPINA POLŽKI

OBOGATITVENA DEJAVNOSTPREDVIDEN TERMINODGOVORNA OSEBA
Srečanje s »Tetko Jesen«september 2020 strokovni aktiv
Predstava v vrtcu ob obisku dedka Mrazadecember 2020strokovni aktiv
Pustno rajanje16. februar 2021 strokovni aktiv
Spoznavanje različnih reševalnih služb po dogovoru strokovni aktiv
Obisk knjižničarke in učencev prostovoljcev po dogovoru strokovni aktiv
Sodelovanje z učiteljem glasbene vzgojepo dogovoru strokovni aktiv
Športni program Mali sonček celo šolsko leto strokovni delavki skupine
Praznovanja ob rojstnem dnevu otrok in vzgojiteljic, ob
različnih praznikih ter posebnih dogodkih
celo šolsko leto strokovni delavki skupine
Odprta vrata za otroke drugih skupin celo šolsko leto strokovni delavki skupine
Zdravstvena vzgoja v sodelovanju z ZD Koper enkrat v šolskem letu strokovni delavki skupine
Obisk čebelarja ali ogled šolskega čebelnjakapo dogovorustrokovni aktiv

SKUPINA ČEBELICE

OBOGATITVENA DEJAVNOSTPREDVIDEN TERMINODGOVORNA OSEBA
Srečanje s »Tetko Jesen«september 2020 strokovni aktiv
Predstava v vrtcu ob obisku dedka Mraza december 2020strokovni aktiv
Pustno rajanje 16. februar 2021strokovni aktiv
Spoznavanje različnih reševalnih služb po dogovoru strokovni aktiv
Obisk knjižničarke in učencev prostovoljcevpo dogovoru strokovni aktiv
Obisk čebelarja ali ogled šolskega čebelnjaka po dogovoru strokovni aktiv
Obisk knjižnice na OŠ Dekani in obisk potujoče knjižnice po dogovoru strokovni delavki skupine
Sodelovanje z učiteljem glasbene vzgojepo dogovoru strokovni aktiv
Športni program Mali sonček celo šolsko leto strokovni delavki skupine
Praznovanja ob rojstnem dnevu otrok in vzgojiteljic, ob
različnih praznikih ter posebnih dogodkih
celo šolsko leto strokovni delavki skupine
Odprta vrata za otroke drugih skupincelo šolsko leto strokovni delavki skupine
Sodelovanje na natečajih po ponudbi strokovni delavki skupine
Sodelovanje na vaških prireditvah po ponudbi strokovni aktiv
Zdravstvena vzgoja v sodelovanju z ZD Koper večkrat v šolskem letu strokovni delavki skupine

SKUPINA ČEBELICE

OBOGATITVENA DEJAVNOSTPREDVIDEN TERMINODGOVORNA OSEBA
Srečanje s »Tetko Jesen«september 2020strokovni aktiv
Predstava v vrtcu ob obisku dedka Mrazadecember 2020strokovni aktiv
Pustno rajanje16. februar 2021strokovni aktiv
Udeležba na prireditvi »CICIŽUR«*pomlad 2021 pomočnik ravnatelja
Predstava v Kopru ob občinskem prazniku*maj 2021strokovni delavki skupine
Obisk 1. razreda*maj ali junij 2021pomočnik ravnatelja
Spoznavanje različnih reševalnih službpo dogovoru strokovni aktiv
Obisk knjižničarke in učencev prostovoljcev po dogovoru strokovni aktiv
Obisk čebelarja ali ogled šolskega čebelnjakapo dogovoru strokovni aktiv
Obisk knjižnice na OŠ Dekani in obisk potujoče knjižnicepo dogovoru strokovni delavki skupine
Sodelovanje z učiteljem glasbene vzgojepo dogovoru strokovni aktiv
Športni program Mali sonček (vključuje plavalni tečaj)*celo šolsko leto strokovni delavki skupine
Zdravstvena vzgoja v sodelovanju z ZD Kopervečkrat v šolskem letu strokovni delavki skupine
Praznovanja ob rojstnem dnevu otrok (s starši) in
vzgojiteljic, ob različnih praznikih ter posebnih dogodkih
celo šolsko letostrokovni delavki skupine
Odprta vrata za otroke drugih skupincelo šolsko leto strokovni delavki skupine
Sodelovanje na natečajihpo ponudbistrokovni delavki skupine
Sodelovanje na vaških prireditvahpo dogovorustrokovni aktiv

*dejavnost je namenjena otrokom, ki bodo v šolskem letu 2021/2022 začeli obiskovati osnovno šolo