ODDELEKSTAROSTNO OBDOBJEŠTEVILO OTROKVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROKVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK
POLŽKI
2 - 3 leta
1. starostno obdobje,
homogeni oddelek
14Valentina Opatič
Morena Purger
ČEBELICE
3 - 4 let
2. starostno obdobje, homogen oddelek18Magdalena ZontaSuzana Bembič
PIKAPOLONICE
4 - 6 let
2. starostno obdobje, heterogeni oddelek21Mateja Šneljer Ester Apollonio
Skupaj 53 otrok.

 

Vrtec lahko zaradi sprememb v številu vključenih otrok oziroma drugih sprememb, ki zahtevajo reorganizacijo oddelkov, otroke tudi med šolskim letom premešča med oddelki. Pri organizacijskem preoblikovanju oz. spremenjeni sestavi oddelkov je vrtec dolžan otroku zagotoviti prosto mesto v isti enoti vrtca.