SKUPINA SOVICE

OBOGATITVENA DEJAVNOSTPREDVIDEN TERMINODGOVORNA OSEBA
Srečanje s »Škratom Jesenkom« september 2019 strokovni aktiv
Predstava v vrtcu ob obisku dedka Mrazadecember 2019 strokovni aktiv
Pustno rajanjefebruar 2020strokovni aktiv
Spoznavanje različnih reševalnih služb po dogovoru strokovni aktiv
Obisk knjižničarke in učencev prostovoljcev po dogovoru strokovni aktiv
Obisk zunanjih gostov v povezavi z rdečo nitjopo dogovoru strokovni aktiv
Sodelovanje z učiteljem glasbene vzgojepo dogovoru strokovni aktiv
Plesne delavnice v sodelovanju s starši/starimi staršipo dogovoru strokovni aktiv
Praznovanja ob rojstnem dnevu otrok in vzgojiteljic, ob
različnih praznikih ter posebnih dogodkih
celo šolsko letostrokovni delavki skupine
Odprta vrata za otroke drugih skupin celo šolsko letostrokovni delavki skupine
Lutkovna predstava (sofinancira MOK)8. 10. 2019strokovni aktiv

SKUPINA METULJI

OBOGATITVENA DEJAVNOSTPREDVIDEN TERMINODGOVORNA OSEBA
Srečanje s »Škratom Jesenkom« september 2019 strokovni aktiv
Predstava v vrtcu ob obisku dedka Mrazadecember 2019 strokovni aktiv
Pustno rajanjefebruar 2020strokovni aktiv
Spoznavanje različnih reševalnih služb po dogovoru strokovni aktiv
Obisk knjižničarke in učencev prostovoljcev po dogovoru strokovni aktiv
Obisk zunanjih gostov v povezavi z rdečo nitjopo dogovoru strokovni aktiv
Sodelovanje s šolo v povezavi z rdečo nitjo po dogovoru strokovni delavki skupine
Sodelovanje z učiteljem glasbene vzgojepo dogovoru strokovni aktiv
Športna značka Mali sončekcelo šolsko letostrokovni delavki skupine
Zdravstvena vzgoja v sodelovanju z ZD Kopervečkrat v šolskem letu strokovni aktiv
Plesne delavnice v sodelovanju s starši/starimi staršipo dogovorustrokovni aktiv
Praznovanja ob rojstnem dnevu otrok in vzgojiteljic, ob
različnih praznikih ter posebnih dogodkih
celo šolsko letostrokovni delavki skupine
Odprta vrata za otroke drugih skupincelo šolsko leto strokovni delavki skupine
Lutkovna predstava (sofinancira MOK)8. 10. 2019strokovni aktiv

SKUPINA RIBICE

OBOGATITVENA DEJAVNOSTPREDVIDEN TERMINODGOVORNA OSEBA
Srečanje s »Škratom Jesenkom« september 2019 strokovni aktiv
Predstava v vrtcu ob obisku dedka Mrazadecember 2019 strokovni aktiv
Pustno rajanjefebruar 2020strokovni aktiv
Spoznavanje različnih reševalnih služb po dogovoru strokovni aktiv
Obisk knjižničarke in učencev prostovoljcev po dogovoru strokovni aktiv
Obisk zunanjih gostov v povezavi z rdečo nitjopo dogovoru strokovni aktiv
Sodelovanje s šolo v povezavi z rdečo nitjo po dogovoru strokovni delavki skupine
Sodelovanje z učiteljem glasbene vzgojepo dogovoru strokovni aktiv
Športna značka Mali sončekcelo šolsko letostrokovni delavki skupine
Zdravstvena vzgoja v sodelovanju z ZD Kopervečkrat v šolskem letu strokovni aktiv
Plesne delavnice v sodelovanju s starši/starimi staršipo dogovorustrokovni aktiv
Praznovanja ob rojstnem dnevu otrok in vzgojiteljic, ob
različnih praznikih ter posebnih dogodkih
celo šolsko letostrokovni delavki skupine
Odprta vrata za otroke drugih skupincelo šolsko leto strokovni delavki skupine
Lutkovna predstava (sofinancira MOK)8. 10. 2019strokovni aktiv

SKUPINA MUCE

OBOGATITVENA DEJAVNOSTPREDVIDEN TERMINODGOVORNA OSEBA
Srečanje s »Škratom Jesenkom« september 2019 strokovni aktiv
Delavnica Primorska študijska pot na Pedagoški fakulteti
Koper
17. 9. 2019 strokovni delavki skupine
Predstava v vrtcu ob obisku dedka Mrazadecember 2019 strokovni aktiv
Pustno rajanjefebruar 2020strokovni aktiv
Udeležba na prireditvi »CICIŽUR«*pomlad 2020pomočnik ravnatelja
Predstava v Kopru ob občinskem prazniku*maj 2020strokovni delavki skupine
Obisk 1. razreda*maj ali junij 2020pomočnik ravnatelja
Spoznavanje različnih reševalnih služb po dogovoru strokovni aktiv
Obisk knjižničarke in učencev prostovoljcev po dogovoru strokovni aktiv
Obisk zunanjih gostov v povezavi z rdečo nitjopo dogovoru strokovni aktiv
Sodelovanje s šolo v povezavi z rdečo nitjo po dogovoru strokovni delavki skupine
Sodelovanje z učiteljem glasbene vzgojepo dogovoru strokovni aktiv
Sodelovanje z učiteljico angleščinepo dogovoru strokovni delavki skupine
Zdravstvena vzgoja v sodelovanju z ZD Kopervečkrat v šolskem letu strokovni aktiv
Športni program Mali sonček (vključuje plavalni tečaj)*celo šolsko letostrokovni delavki skupine
Obisk gledališke predstave v Koprupo ponudbistrokovni delavki skupine
Plesne delavnice v sodelovanju s starši/starimi staršipo dogovorustrokovni aktiv
Praznovanja ob rojstnem dnevu otrok in vzgojiteljic, ob
različnih praznikih ter posebnih dogodkih
celo šolsko letostrokovni delavki skupine
Odprta vrata za otroke drugih skupincelo šolsko leto strokovni delavki skupine
Sodelovanje na vaških prireditvahpo dogovorustrokovni delavki skupine
Lutkovna predstava (sofinancira MOK)8. 10. 2019strokovni aktiv
Ogled gledališke predstave oziroma ogled znamenitosti
Kopra
po ponudbistrokovni delavki skupine
Spoznavam italijanščino skozi vse šolsko letostrokovni delavki skupine
Plesne delavnice skozi vse šolsko letostrokovni delavki skupine
Dejavnosti ob 80 letnici ilustratorke Jelke Reichmanskozi vse šolsko letostrokovni delavki skupine

*dejavnost je namenjena otrokom, ki bodo v šolskem letu 2020/2021 začeli obiskovat osnovno šolo