SKUPINA SOVICE

OBOGATITVENA DEJAVNOSTPREDVIDEN TERMINODGOVORNA OSEBA
Srečanje s »Škratom Jesenkom« september 2020 strokovni aktiv
Predstava v vrtcu ob obisku dedka Mrazadecember 2020strokovni aktiv
Pustno rajanjefebruar 2021strokovni aktiv
Spoznavanje različnih reševalnih služb po dogovoru strokovni aktiv
Obisk knjižničarke in učencev prostovoljcev po dogovoru strokovni aktiv
Sodelovanje z učiteljem glasbene vzgojepo dogovoru strokovni aktiv
Praznovanja ob rojstnem dnevu otrok in vzgojiteljic, ob
različnih praznikih ter posebnih dogodkih
celo šolsko letostrokovni delavki skupine
Odprta vrata za otroke drugih skupin celo šolsko letostrokovni delavki skupine

SKUPINA METULJI

OBOGATITVENA DEJAVNOSTPREDVIDEN TERMINODGOVORNA OSEBA
Srečanje s »Škratom Jesenkom« september 2020 strokovni aktiv
Predstava v vrtcu ob obisku dedka Mrazadecember 2020strokovni aktiv
Pustno rajanjefebruar 2021strokovni aktiv
Spoznavanje različnih reševalnih služb po dogovoru strokovni aktiv
Obisk knjižničarke in učencev prostovoljcev po dogovoru strokovni aktiv
Sodelovanje z učiteljem glasbene vzgojepo dogovoru strokovni aktiv
Športna značka Mali sončekcelo šolsko letostrokovni delavki skupine
Zdravstvena vzgoja v sodelovanju z ZD Kopervečkrat v šolskem letu strokovni aktiv
Praznovanja ob rojstnem dnevu otrok in vzgojiteljic, ob
različnih praznikih ter posebnih dogodkih
celo šolsko letostrokovni delavki skupine
Odprta vrata za otroke drugih skupincelo šolsko leto strokovni delavki skupine

SKUPINA RIBICE

OBOGATITVENA DEJAVNOSTPREDVIDEN TERMINODGOVORNA OSEBA
Srečanje s »Škratom Jesenkom« september 2020 strokovni aktiv
Predstava v vrtcu ob obisku dedka Mrazadecember 2020strokovni aktiv
Pustno rajanjefebruar 2021strokovni aktiv
Spoznavanje različnih reševalnih služb po dogovoru strokovni aktiv
Obisk knjižničarke in učencev prostovoljcev po dogovoru strokovni aktiv
Sodelovanje z učiteljem glasbene vzgojepo dogovoru strokovni aktiv
Športna značka Mali sončekcelo šolsko letostrokovni delavki skupine
Zdravstvena vzgoja v sodelovanju z ZD Kopervečkrat v šolskem letu strokovni aktiv
Praznovanja ob rojstnem dnevu otrok in vzgojiteljic, ob
različnih praznikih ter posebnih dogodkih
celo šolsko letostrokovni delavki skupine
Odprta vrata za otroke drugih skupincelo šolsko leto strokovni delavki skupine

SKUPINA MUCE

OBOGATITVENA DEJAVNOSTPREDVIDEN TERMINODGOVORNA OSEBA
Srečanje s »Škratom Jesenkom« september 2020 strokovni aktiv
Predstava v vrtcu ob obisku dedka Mrazadecember 2020 strokovni aktiv
Pustno rajanjefebruar 2021strokovni aktiv
Udeležba na prireditvi »CICIŽUR«*pomlad 2021pomočnik ravnatelja
Predstava v Kopru ob občinskem prazniku*maj 2021strokovni delavki skupine
Obisk 1. razreda*maj ali junij 2021pomočnik ravnatelja
Spoznavanje različnih reševalnih služb po dogovoru strokovni aktiv
Obisk knjižničarke in učencev prostovoljcev po dogovoru strokovni aktiv
Sodelovanje z učiteljem glasbene vzgojepo dogovoru strokovni aktiv
Zdravstvena vzgoja v sodelovanju z ZD Kopervečkrat v šolskem letu strokovni aktiv
Športni program Mali sonček (vključuje plavalni tečaj)*celo šolsko letostrokovni delavki skupine
Praznovanja ob rojstnem dnevu otrok in vzgojiteljic, ob
različnih praznikih ter posebnih dogodkih
celo šolsko letostrokovni delavki skupine
Odprta vrata za otroke drugih skupincelo šolsko leto strokovni delavki skupine
Sodelovanje na vaških prireditvahpo dogovorustrokovni delavki skupine

*dejavnost je namenjena otrokom, ki bodo v šolskem letu 2021/2022 začeli obiskovati osnovno šolo