Bivanje v naravi bo potekalo od 9. 3. do 13. 3. 2020 v CŠOD Fara. Namenjeno je otrokom najstarejših skupin obeh enot vrtca, ki bodo septembra 2020 pričeli obiskovati osnovno šolo. Starši otroka prijavijo na dejavnost s prijavnico, ki jo prejmejo na roditeljskem sestanku v vrtcu.