[ilink url=”http://www.vrtec.os-dekani.si/files/2019/08/Vloga-dodelitev-sredstev-socialno-sibki.pdf” style=”download”]Vloga za dodelitev sredstev za pomoč socialno šibkim učencem oziroma otrokom iz sredstev šolskega sklada[/ilink]

[ilink url=”http://www.vrtec.os-dekani.si/files/2019/08/Predlog-dodelitev-sredstev-posebne-potrebe.pdf” style=”download”]Predlog za dodelitev sredstev za pomoč otrokom s posebnimi potrebami[/ilink]

[ilink url=”http://www.vrtec.os-dekani.si/files/2019/08/Predlog-dodelitev-sredstev-zastopanje-sole-in-vrtca.pdf” style=”download”]Predlog za dodelitev sredstev za pomoč učencem in otrokom, ki zastopajo šolo in vrtec[/ilink]

[ilink url=”http://www.vrtec.os-dekani.si/files/2019/08/Predlog-dodelitev-sredstev-za-nadstandard.pdf” style=”download”]Predlog za dodelitev sredstev za zviševanje standarda vzgojno-izobraževalne dejavnosti in financiranje nadstandarda[/ilink]

[ilink url=”http://www.vrtec.os-dekani.si/files/2019/08/Predlog-dodelitev-sredstev-bolnisnicni-oddelki.pdf” style=”download”]Predlog za dodelitev sredstev za potrebe bolnišničnih oddelkov[/ilink]