Skoči na glavno vsebino

Prvič v vrtec

Zdravniško potrdilo

V skladu z 20. členom Zakona o vrtcih (Ur. l. RS št. 100/2005-UPB2, 25/2008, 36/2010) morajo starši ob vključitvi otroka v vrtec predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka. Brez zdravniškega potrdila otrok ne more začeti obiskovati vrtca.

Ker se ob začetku šolskega leta vedno znova srečujemo z neprijetno situacijo, ko starši zdravniškega potrdila zaradi odsotnosti pediatra (bolezen, dopust) ne morejo pravočasno dobiti in otrok žal ne more takoj pričeti obiskovati vrtec, starše prosimo, da zdravniško potrdilo za otroka pridobijo že prej, pred dopusti pediatrov. Zdravniško potrdilo lahko da le izbrani otrokov pediater.

Uvajalno obdobje

Starši lahko svojega otroka postopoma uvajajo v vrtec. O uvajanju otroka v vrtec se starši že pred vključitvijo otroka v vrtec pogovorijo z vzgojiteljico. Priporočamo, da se starši z vzgojiteljico pogovorijo o otroku, njegovih značilnostih in navadah, o lastnih občutkih in vprašanjih glede otrokovega vstopa v vrtec, o življenju in o vzgojnem delu v skupini ter o postopnem uvajanju otroka v vrtec. Dobro je, če se pred vstopom otroka v vrtec v družini pogovorite o tem, kdo bo uvajal otroka in si v ta namen starši prihranite dopust.

Potrdilo-pediatra-o-zdravstvenem-stanju-otroka

Dostopnost