Skoči na glavno vsebino

Cilji in vsebina vzgojnega dela

Strokovne delavke bodo pri načrtovanju vzgojnega dela izhajale iz otrokove razvojne stopnje, njegovih potreb in interesa. Delo bodo načrtovale ciljno in v skladu s Kurikulum za vrtce ter letnim delovnim načrtom skupine. Vzgojno delo bo vključevalo dejavnosti iz vseh šestih področij Kurikula, ki se vedno med seboj spretno prepletajo. Delo bo lahko potekala s celo skupino naenkrat, v manjših skupinicah ali tudi individualno, glede na potrebe otrok in naravo dejavnosti. V skladu s Kurikulom bo še naprej poudarek na učenju z igro in z lastno aktivnostjo.

V obeh enotah bodo strokovne delavke v igralnici še naprej uporabljale kotičke. Nekateri kotički bodo stalni, druge pa bodo oblikovale sproti glede na obravnavano temo in interes otrok. Vzgojno delo bo potekalo tako v notranjih prostorih vrtca kot tudi zunaj.

Poseben poudarek bodo strokovne delavke dale razvoju samostojnosti in krepitvi grobe in fine motorike, ter bontona.

Rdeča nit vzgojno-izobraževalnega dela v šolskem letu 2023/2024:

V okviru načrtovane rdeče nit, strokovne delavke v vrtce povabijo sodelavce OŠ Dekani in zunanje goste, ki jim pomagajo pri izpeljavi dejavnosti in uresničevanju ciljev.

  • VRTEC DEKANI – »Spoznajmo poklice z Mojco Pokraculjo «
  • VRTEC RIŽANA – »Pokloni čas, polepšaj dan«

Dostopnost