Vzgojitelji bodo pri načrtovanju vzgojnega dela izhajali iz otrokove razvojne stopnje, njegovih potreb in interesa. Delo bodo načrtovali ciljno in v skladu s Kurikulum za vrtce ter letnim načrtom dela za oddelek. Vzgojno delo bo vključevalo dejavnosti iz vseh šestih področij Kurikula, ki bodo načrtovane otrokovi razvojni stopnji primerno. Pri večini dejavnosti pa se bodo med seboj prepletali cilji in vsebine iz več različnih področij Kurikula.

Večina vzgojnega dela bo potekala skupinsko, vendar bodo strokovni delavci svoje delo sproti prilagajali potrebam posameznih otrok ter ga tako tudi individualizirali. V skladu s Kurikulom bo še naprej poudarek na učenju z igro in z lastno aktivnostjo.

V obeh enotah bodo vzgojitelji v igralnici še naprej uporabljali kotičke. Nekateri kotički bodo stalni, druge pa bodo oblikovali sproti glede na obravnavano temo in interes otrok. Vzgojno delo bo potekalo tako v notranjih prostorih vrtca kot zunaj.

Rdeča nit vzgojno-izobraževalnega dela v šolskem letu 2020/2021:

  • VRTEC DEKANI – »V deželi pravljic in zgodb z Anjo Štefan«
  • VRTEC RIŽANA – »Istra – kaj kuhamo v Istri« (poudarek bo na kulinariki in vključevanju narečja)

5.2.2. Okvirni plan vzgojnega dela v šolskem letu 2020/2021 po mesecih:

MESECDEJAVNOSTI
SEPTEMBER• uvajalni mesec, medsebojno spoznavanje, navajanje otroka na dnevno rutino v vrtcu
• dejavnosti, povezane z jesenjo
OKTOBER• teden otroka (dejavnosti, povezane s temo, ki jo določi DPM)
• dejavnosti, povezane z mesecem požarne varnosti (gasilci)
NOVEMBER• tradicionalni slovenski zajtrk, zdrava prehrana
DECEMBER• dejavnosti, povezane s prazničnim decembrom
JANUAR• dejavnosti, povezane z zimo
FEBRUAR• kulturni teden (8. februar – slovenski kulturni praznik)
MAREC• dejavnosti, povezane z mesecem družine
APRIL• dejavnosti, povezane s pomladjo
MAJ• dejavnosti na prostem in v povezavi z naravo
JUNIJ• dejavnosti, povezane s poletjem in morjem
JULIJ, AVGUST• varstvo otrok v poletnih mesecih