Skoči na glavno vsebino

Obveznosti staršev

S podpisom pogodbe o sprejemu otroka v vrtec, se starši obvežejo da bodo spoštovali dogovore v zvezi s plačevanjem oskrbnine in z vrtčevskimi pravili. V skladu z zakonom so starši dolžni poravnati račun v zakonskem roku. Če starši po treh prejetih opominih ne plačajo dolga, mora šola dolg izterjati po sodni poti. Rok za reklamacijo računa je 8 dni od prejetja računa.

Starši so dolžni vrtcu posredovati podatke o tem, kje so dosegljivi v primeru nujnih sporočil (telefonska številka), in vse morebitne spremembe osebnih podatkov otroka ali staršev.

Starši morajo strokovni delavki otrokove skupine seznaniti z morebitnimi zdravstvenimi posebnostmi otroka.

Starši lahko v vrtec pripeljejo le zdravega otroka, saj se bolan otrok slabo počuti, obenem pa ogroža zdravje drugih otrok. V vrtcu otrokom ne dajemo zdravil.

V vrtec ni dovoljeno prinašati predmetov, ki bi lahko ogrozili varnost in zdravje otrok (žvečilni gumi, ogrlice …). Otrok po dogovoru s strokovnima delavkama v skupino lahko prinaša svoje igrače, vendar vrtec ne more sprejeti odgovornosti za poškodovanje ali izgubo le-teh.

Otroka starši spremljajo v vrtec osebno oziroma ga spremlja od staršev pooblaščena polnoletna oseba oziroma oseba, starejša od 10 let, če to dovolijo starši (Zakon o varnosti cestnega prometa, 91. člen). Starši otroka v vrtcu zapustijo ali prevzamejo le v prisotnosti strokovne delavke vrtca in ga ne smejo puščati samega v garderobi ali celo pred vrtcem.

V okviru poslovnega časa je lahko otrok v vrtcu prisoten največ 9 ur dnevno.

Dostopnost