V šolskem letu 2020/2021 bosta enoti vrtca sodelovali v naslednjih projektih:


Projekt “Tradicionalni slovenski zajtrk” (obe enoti):
Projekt je nastal na pobudo Čebelarske zveze Slovenije. Njegov glavni cilj je dvig kulture prehranjevanja in povečanje pomena slovenske hrane ter njenega uživanja. Zdrava prehrana naj bi bila bistveni element predšolske in šolske vzgoje. V ta namen bo v obeh vrtcih  potekal tradicionalni slovenski zajtrk – otrokom bodo ponujeni kruh, maslo, med, mleko in jabolka.

Projekt “Zeleni nahrbtnik” (enota Dekani): Zeleni nahrbtnik je program, ki z maskoto Zmajčkom Jurčkom potuje po vseh vrtcih MO Koper, ter otrokom na njim ustrezen način posreduje znanje o skrbi za okolje ter jim naloži izpeljavo določene ekološke naloge. Predstavnik DPM Koper v jesenskem času preda prvemu vrtcu nahrbtnik z zmajčkom in z v naprej zastavljenimi nalogami, ki jih bodo v tem času opravili. Po tednu dni otroci predajo nahrbtnik vrstnikom iz naslednjega vrtca, z nalogo, ki so jim jo zastavili.

Projekt »VSE SLOVENSKO« (enota Dekani): Cilj projekta je otrokom oblikovati jezikovno zavest in spomniti starše in druge odrasle, da je jezik sestavina kulture naroda. Zmanjšati želimo uporabo tujih izrazov in fraz, ki so se vrinili v naš besednjak. Otroci bodo spoznali državne praznike ter se naučili zakaj jih praznujemo. Skupaj bomo spoznavali našo domovino, vse njene lepote, znamenitosti, običaje, šege in navade in s tem krepili narodno zavest.