V šolskem letu 2019/2020 bosta vrtca sodelovala v dveh projektih:


Projekt “Tradicionalni slovenski zajtrk”:

Projekt je nastal na pobudo Čebelarske zveze Slovenije. Njegov glavni cilj je dvig kulture prehranjevanja in povečanje pomena slovenske hrane ter njenega uživanja. Zdrava prehrana naj bi bila bistveni element predšolske in šolske vzgoje. V ta namen bo v obeh vrtcih  potekal tradicionalni slovenski zajtrk – otrokom bodo ponujeni kruh, maslo, med, mleko in jabolka.

Vrtec Dekani bo sodeloval še v projektu “Zeleni nahrbtnik”
Zeleni nahrbtnik je program, ki z maskoto Zmajčkom Jurčkom potuje po vseh vrtcih MO Koper, ter otrokom na njim ustrezen način posreduje znanje o skrbi za okolje ter jim naloži izpeljavo določene ekološke naloge. Predstavnik DPM Koper v jesenskem času preda prvemu vrtcu nahrbtnik z zmajčkom in z v naprej zastavljenimi nalogami, ki jih bodo v tem času opravili. Po tednu dni otroci predajo nahrbtnik vrstnikom iz naslednjega vrtca, z nalogo, ki so jim jo zastavili.